Category:Dustbone Weapons

From HGWiki

Jump to: navigation, search

These weapons are found after defeating the dragon Dustbone, also referred to as DB. They require the Dustbone tag to use.

For base damage information for each weapon type, see Category:Weapons.

With the exception of the monk gloves and longbows, the following weapons have neither Keen nor any enhancement bonus so generally need some buffing before having best effect.

Name Type Acid Cold Elec Fire Sonic Divine Magic Pos Neg Other
Calad's ToothpickDagger 2d12 2d122d12 2d122d122d12
Godzilla's Lacerating TalonKatar 2d122d122d12 2d12 2d122d12
Canimar's Eye GougerSai 2d122d12 2d12 2d12 2d122d12
Lichtheid's LancetKukri 2d12 2d122d122d12 2d12 2d12 piercing
Vakarri's VeinAssassin Dagger2d122d12 2d122d12 2d122d12
Trinny's BeautifierMace 2d12 2d122d12 2d122d12 2d12
An'ywen's HookSickle 2d122d122d12 2d122d122d12
Gemli's Gouging GoadGoad 2d122d12 2d122d122d12 2d12
Mishima's FuryHandaxe 2d122d122d12 2d122d12 2d12
Maarek's MolderLight Hammer 2d12 2d122d12 2d122d12 2d12
The Kobold's PetLight Pick 2d12 2d122d12 2d122d122d12
Gegnar's Diamond PurseSap 2d122d122d12 2d122d122d12
Brena's RefugeShortsword 2d122d122d12 2d122d12 2d12 slashing
Swifty SlicerKama 2d122d12 2d12 2d122d12 2d12 piercing
Melodious ChainNunchaku 2d12 2d122d12 2d122d122d12
Nixie's LashWhip 2d12 2d122d12 2d122d122d12
K'ymj's CurseWind Fire Wheel 2d122d122d12 2d122d12 2d12
Grog's TwigClub 2d12 2d122d12 2d122d122d12
Wren's Love TapHeavy Mace 2d12 2d122d122d12 2d122d12
Frido's DeathstarMorningstar 2d12 2d122d12 2d122d122d12
Martin's MaulerBattleaxe 2d122d12 2d12 2d122d122d12
Gamma's Gunk GetterHeavy Pick2d122d122d12 2d122d122d12
Krown's HeirloomLight Flail 2d122d12 2d12 2d122d122d12
Tough Beard's RazorLongsword 2d12 2d122d12 2d122d12 2d12
Pallid SpiritRapier 2d12 2d122d12 2d122d12 2d12 slashing
Zephir's ShivScimitar 2d122d12 2d12 2d12 2d122d12 piercing
StrongarmWarhammer 2d122d122d12 2d12 2d12 2d12
Ashley's RipperBastard Sword 2d122d12 2d12 2d122d12 2d12 piercing
Av's AvengerDwarven Waraxe 2d122d122d12 2d122d12 2d12
Crimson's AvengerKatana 2d12 2d122d12 2d12 2d122d12
Flash Heart's ImpalerSpear 2d122d122d12 2d12 2d12 2d12 slashing
Wilbur's Walking StickQuarterstaff2d122d122d12 2d122d122d12
Yomi's OptimizerFalchion 2d122d12 2d12 2d122d122d12
Sparks' PersuaderGreataxe 2d12 2d122d12 2d122d12 2d12
Iron's RedemptionGreatsword 2d122d122d12 2d122d12 2d12
Hork's Skull CleaverHalberd 2d122d122d12 2d122d12 2d12 bludgeoning
Kran's CrumplerHeavy Flail 2d12 2d122d12 2d12 2d122d12
Phal's PhlattenerMaul 2d122d12 2d12 2d122d122d12
Harry's Hack-Matic HarpoonTrident2d122d122d12 2d122d122d12
Shaffi's HungerScythe 2d12 2d122d12 2d12 2d122d12 bludgeoning
Schlumpy's JusticeDire Mace 2d12 2d122d12 2d12 2d122d12
The Whirling DancerDouble Axe2d12 2d122d12 2d122d12 2d12
Al-Salak Camel SlayerDouble Scimitar2d122d12 2d122d122d12 2d12
Gustan's GougerTwo-Bladed Sword2d122d12 2d122d122d122d12
Halaster's MadnessMonk Gloves2d122d122d12 2d122d12 2d12 piercing, +12
Draak's Improbable ImplementLance2d122d122d12 2d122d122d12
MinauronLongbow 2d12 2d12 2d12 2d122d12 piercing, +16
CaniarLongbow 2d12 2d12 2d12 2d122d12 piercing, +16
StygiasLongbow 2d12 2d12 2d12 2d122d12 piercing, +16
PhlegethorasLongbow 2d122d12 2d12 2d122d12 piercing, +16
Personal tools